18/04/2019 - Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεν στο Περιβάλλον για την Κατασκευή Εγκατάσταση και Λειτουργία του Larnaca Tower της Εταιρείας LANOMEX CO LTD στην Επαρχία Λάρνακας

 

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεν στο Περιβάλλον για την Κατασκευή Εγκατάσταση και Λειτουργία του Larnaca Tower της Εταιρείας LANOMEX CO LTD στην Επαρχία Λάρνακας

 

Σύνδεση: https://www.nicolaidesaa.com/el/