20/09/2019 - Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον

Eκπόνηση Μελετών Εκτίμησης ΕΠιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία των ακόλουθων έργων:

1. Ξενοδοχειακή μονάδα "Radisson Beach Resort"

2. Πολυώροφο Κτίριο "Best Western Zenon"

3. Πολυώροφο Κτίριο Οικιστικών Διαμερισμάτων με την Ονομασία "Best Western Marina" και

4. 2 Συγκροτήματα Οικιστικών Διαμερισμάτων με την Ονομασία "Habitat"

Οι πιο πάνω μελέτες είναι αναρτημένες   εδώ.