27/10/2020 - Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας CYFIELD GROUP OF COMPANIES στο Δήμο Λάρνακας με αριθμό πολεοδομικής αίτησης Α58/20.

Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την κατασκευή και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας CYFIELD GROUP OF COMPANIES στο Δήμο Λάρνακας με αριθμό πολεοδομικής αίτησης Α58/20.