12/02/2021 - ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια αλλά και τον προβληματισμό τους σε σχέση με την σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην προώθηση και ολοκλήρωση της Μελέτης Σχεδιασμού Αντιπλημμυρικών Έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού.

Συγκριμένα και βάσει των όσων είχαν συμφωνηθεί κατά την τελευταία συνάντηση του Δημάρχου με τον Έπαρχο Λάρνακας, κατά την οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Μελετητή και του Τμήματος Περιβάλλοντος, θα υποβαλλόταν άμεσα από τον Μελετητή η Έκθεση Προελέγχου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Περιβάλλοντος για να διαπιστωθούν τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα έργα. 

Η εν λόγω Έκθεση και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία έχουν υποβληθεί αλλά, παρόλο που έχει περάσει αρκετό και ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, το τελικό πόρισμά ακόμη δεν έχει εκδοθεί.

Ο Δήμος Λάρνακας ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους όπως επισπεύσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της μελέτης και τροχιοδρομηθεί το συντομότερο η υλοποίηση συγκεκριμένων έργων τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση που σημειώνεται είναι δυνατό να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτέλεσμα και καταστροφή περιουσιών ειδικότερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Λάρνακας έχει καλεστεί σε συνάντηση στις 16 Φεβρουαρίου 2021, όπου και θα εξεταστεί το εν λόγω έργο από την Επιτροπή Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 10 Φεβρουαρίου 2021