15/12/2017 - Μετακίνηση Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την ακτογραμμή της Λάρνακας στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Μετακίνηση Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την ακτογραμμή της Λάρνακας στην Ενεργειακή  και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας αναμένοντας την υλοποίηση της απόφασης για τη μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την ακτογραμμή της Λάρνακας στην Ενεργειακή  και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, απέστειλε στις 12 Δεκεμβρίου 2017, επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητώντας ενημέρωση κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση από τις εμπλεκόμενες Εταιρείες Πετρελαιοειδών και Υγραερίου, σχετικά με την υπογραφή μιας κοινά αποδεκτής νομικής συμφωνίας εντός του 2017 που να προνοεί την υποβολή του χρονοδιαγράμματος για μετακίνηση των εγκαταστάσεων τους από την ακτογραμμή της Λάρνακας.

 

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο  ζητά  να γνωρίζει μέχρι ποια ημερομηνία θα αναμένεται η ανταπόκριση από τις εν λόγω Εταιρείες και ποιες θα είναι οι ενέργειες και κυρώσεις σε περίπτωση που αυτές δεν απαντήσουν και δεν υλοποιήσουν τα συμφωνηθέντα.

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 10/11/2017 με τους εν λόγω Υπουργούς, συμφωνήθηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπογραφεί Συμφωνία η οποία θα έχει νομική και δεσμευτική ισχύ για τις Εταιρείες, την Κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους Δήμους, οι οποίες θα πρέπει να δεσμευτούν με συγκεκριμένα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες αποτρεπτικές ρήτρες παραβίασης αυτών των χρονοδιαγραμμάτων.

 

Σε αντίθετη περίπτωση που ο Δήμος Λάρνακας διαπιστώσει ότι δεν υλοποιούνται   τα πιο πάνω, επιφυλάσσεται για τα δικαιώματα του.