17/06/2020 - Μετακίνηση Εγκαταστάσεων Υγρών Καυσίμων και Υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

 

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας παρευρέθηκε την 7 Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σκοπό την ενημέρωση για τη διαδικασία μεταφοράς των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων και υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό και κατά πόσο έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για τη μεταφορά τους.

Ο Δήμαρχος στην τοποθέτηση του ανάφερε ότι μετά από μια φυσιολογική καθυστέρηση που επήλθε  λόγω της πανδημίας του Covid – 19, θεωρεί ότι η μη σύγκλιση μέχρι σήμερα της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Διυπουργικής Επιτροπής επιφέρει οπισθοδρόμηση στην όλη διαδικασία.

Στην συνέχεια ανάφερε ότι με γραπτή επιστολή του προς όλους τους αρμόδιους Υπουργούς παρέθεσε τα σημαντικά εκκρεμή θέματα που υπάρχουν ούτως ώστε να γίνει εφικτή η μετακίνηση των εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, όσο αφορά τα υγρά καύσιμα, εκκρεμεί η έκδοση των άδειων οικοδομής για τα Ελληνικά Πετρέλαια που αφορούν τις νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και τους αγωγούς.

Θα πρέπει να τεθούν από τις εταιρείες που διαθέτουν ακόμη ποσότητες υγρών καυσίμων σε εγκαταστάσεις τους στη Λάρνακα τελικές ημερομηνίες για την πλήρη λειτουργία των νέων τους εγκαταστάσεων στο Βασιλικό ή για την πλήρη εξυπηρέτηση τους από άλλους.

Όσο αφορά τις εγκαταστάσεις υγραερίου, εκκρεμεί η έκδοση άδειας οικοδομής για εγκαταστάσεις Υγραερίου της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια στο Βασιλικό.

Δεδομένου ότι έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής της Κοινοπραξίας VLPG και έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες θα πρέπει η Κοινοπραξία να δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων τους. Η ιδία διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και από τα ΕΛΠΕ μετά την έκδοσης της άδειας οικοδομής.

Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στην προσέγγιση του θέματος εξυπηρέτησης των πλοίων μεταφοράς υγραερίου μεταξύ της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των Εταιρειών και θα πρέπει να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις. Το εν λόγω θέμα απαιτεί ιδιαίτερη αποφασιστικότητα εκ μέρους του κράτους για τη εξεύρεση λύσης η οποία θα γίνει αποδεκτή από όλες τις πλευρές.

Ως Δήμος, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι σε τρεις εβδομάδες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνέρθει εκ νέου για να εξετάσει την πρόοδο των εργασιών. Παράλληλα, θετικό είναι ότι καθορίστηκαν οι συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και αναμένεται να καθοριστεί και η συνάντηση της Διυπουργικής Επιτροπής.

Ως Δήμος θα αναμένουμε σχετική ενημέρωση η οποία θα καθορίσει και τα επόμενα μας βήματα.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 17 Ιουνίου 2020