24/02/2016 - Μετακίνηση αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας EXXONMOBIL

Ο Δήμος Λάρνακας χαιρετίζει την απόφαση της εταιρείας EXXONMOBIL να καταθέσει αιτήσεις για την απομάκρυνση τεσσάρων δεξαμενών και δύο αποθηκευτικών χώρων.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια αίτηση για κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του υπέβαλε και το ΚΕΤΑΠ.

Οι αιτήσεις αυτές αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς την υλοποίηση των σχεδιασμών απομάκρυνσης όλων των εγκαταστάσεων από την περιοχή και εναρμονίζεται με την υλοποίηση του Διατάγματος που εξέδωσε ο Δήμος Λάρνακας και επικύρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος.

Η αποξήλωση  των εγκαταστάσεων, θα δώσει στη Λάρνακα ένα σημαντικό τεμάχιο για ανάπτυξη και για αυτό το λόγο το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας  προχωρούν στην ετοιμασία σχεδίου περιοχής, το οποίο θα είναι έτοιμο περί τα τέλη του 2016.

Ο Δήμος Λάρνακας χαιρετίζει την αποφασιστικότητα με την οποία η Κυβέρνηση στήριξε ένα πάγιο αίτημα της Λάρνακας.