01/05/2015 - Μετακίνηση στρατηγικών αποθεμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο βήμα

Ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει την ικανοποίηση του και χαιρετίζει την υπογραφή της Συμφωνίας για αποθήκευση των στρατηγικών αποθεμάτων, συνολικού ύψους 132 χιλιάδων κυβικών μέτρων, στο τερματικό της Εταιρείας στο Βασιλικό.

Η υπογραφή της Συμφωνίας έγινε μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) και της Εταιρείας VTT Vasiliko Ltd (VTTV), χτες Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος Λάρνακας, επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι, η ισχύς του Διατάγματος Τερματισμού Χρήσης για τις εγκαταστάσεις των δεξαμενών πετρελαίου και υγραερίου, καθώς και η αποξήλωση και η μεταφορά τους στο χώρο του Ενεργειακού Κέντρου ισχύει και θα εφαρμοστεί. Το πρώτο βήμα είναι μια καθοριστική κίνηση για την πόλη και επαρχία Λάρνακας που θα συμβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των πολιτών και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Λάρνακας, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του μέρους, στα πλαίσια ενός σύγχρονου Σχεδίου Περιοχής.  

Η μετακίνηση των στρατηγικών αποθεμάτων από τη Λάρνακα, όπου αποθηκεύονταν μέχρι σήμερα, θα γίνεται σταδιακά, με το πρώτο φορτίο να αναμένεται στις εγκαταστάσεις της VTTV, στο Βασιλικό, στις 5 Μαΐου 2015.