22/06/2017 - Μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην ενεργειακή και βιομηχανική περιοχή βασιλικού

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2017, στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, Υπηρεσιακών Λειτουργών του Δήμου Λάρνακας, εκπρόσωπου του Δήμου Λιβαδιών με εκπροσώπους των Εταιρειών Πετρελαιοειδών και Υγραερίου

Θέμα συζήτησης ήταν η μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα συντονισμού των ενεργειών για προώθηση των θεμάτων αποκατάστασης του χώρου και των έργων υποδομής που πρέπει να τροχοδρομηθούν, με βάση την προγραμματισμένη μετακίνηση των Εταιριών από τη σημερινή τους θέση.

Αποφασίστηκε όπως οι Εταιρείες από τη δική τους πλευρά ετοιμάσουν και υποβάλουν προς το Δήμο Λάρνακας ένα κοινό Υπόμνημα με τις θέσεις τους, το οποίο, στη συνέχεια θα μελετηθεί με βάση πάντα και των θέσεων του Δήμου. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ετοιμαστεί το τελικό Υπόμνημα, αυτό θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας συνάντηση μαζί του και των με τους αρμόδιων Υπουργών για τροχιοδρόμηση των ενεργειών από πλευράς του Κράτους.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 21 Ιουνίου 2017