13/12/2019 - Μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2019 συνεδρία της Διυπουργικής Επιτροπής για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Βασιλικό. Στη συνεδρία έγινε ενημέρωση και συζήτηση για την πρόοδο των εργασιών στις οποίες έχουν προβεί τόσο τα Κυβερνητικά Τμήματα όσον και οι Εταιρείες, καθώς δόθηκαν οδηγίες για επίλυση προβλημάτων και εκκρεμοτήτων σε θέματα που παρουσίαζαν καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα για τα υγρά καύσιμα τα οποία με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης έχουν καταληκτική ημερομηνία για τερματισμό λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους το τέλος Δεκεμβρίου 2019 αναφέρεται ότι:

Η εταιρεία PETROLINA έχει ολοκληρώσει τα κατασκευαστικά έργα για τις νέες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό και άρχισαν εν μέρει να εξυπηρετούνται από αυτές. Το τερματικό αναμένεται να λειτουργήσει σε δοκιμαστικό στάδιο το τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Η εταιρεία EXXON MOBIL έχει τερματίσει τις δραστηριότητες της στη Λάρνακα και εξυπηρετείται πλέον από τις εγκαταστάσεις της VTTV στο Βασιλικό. Η εταιρεία έχει υποβάλει ήδη στο Δήμο  Λάρνακας αιτήσεις για κατεδάφιση  όλων των εγκαταστάσεων της που βρίσκονται στο παραλιακό μας μέτωπο, οι οποίες εξετάζονται από την Τεχνική Υπηρεσία αναμένοντας τις τελικές απόψεις των Κυβερνητικών Τμημάτων.

Για την εταιρεία Β.Ρ. αναφέρεται ότι υπογράφηκαν συμφωνίες για εξυπηρέτηση από την εταιρεία PETROLINA στο Βασιλικό και τερματίζουν τη λειτουργία των δικών τους εγκαταστάσεων στη Λάρνακα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Όσον αφορά την εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. ολοκληρώνονται πολύ σύντομα τα έργα για τις νέες τους εγκαταστάσεις και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδοτήσεων τους. Η εταιρεία ενημέρωσε πρόσφατα το Δήμο Λάρνακας ότι λόγω κάποιων καθυστερήσεων που υπήρξαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων, η πλήρης μετεγκατάσταση τους στην Ενεργειακή Περιοχή Βασιλικού αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο 2020.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις Υγραέριο οι οποίες θα πρέπει να τερματίσουν τη λειτουργία τους μέχρι το Δεκέμβριο 2020, ενώ παρουσιάζεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα καθυστέρηση στην έναρξη των κατασκευαστικών έργων φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί πολλά από τα τεχνικά προβλήματα και υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις των εταιρειών ότι ο χαμένος χρόνος μπορεί να καλυφθεί.

Η Κοινοπραξία VLPG στην οποία μετέχουν οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες που εμπορεύονται το υγραέριο (PETROLINA - INTERGAZ – SYNERGAZ), έχει εξασφαλίσει άδεια για τις χωματουργικές εργασίες οι οποίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Για την προώθηση της αίτησης για Άδεια Οικοδομής των εγκαταστάσεων, παρουσιάστηκαν προβλήματα από παρατηρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε σχέση με τους κύκλους επικινδυνότητας SEVEZO και τις πρόνοιες υφιστάμενου κανονισμού που αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των εγκαταστάσεων. Το πρώτο θέμα μετά την τροποποίηση του μεγέθους των δεξαμενών φαίνεται ότι έχει επιλυθεί και αναμένεται να δοθούν λύσεις για το πρόβλημα των αποστάσεων, μέσα στον επόμενο μήνα. 

Τα ΕΛ.ΠΕ έχουν υποβάλει πρόσφατα στο Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας τις σχετικές μελέτες / σχεδία των νέων εγκαταστάσεων τους και προωθήθηκαν στα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες για απόψεις πριν τη κατάθεση της αίτησης άδειας Οικοδομής στο Γραφείο Επάρχου. Παρόλο ότι υπήρξε καθυστέρηση, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. 

Η Κοινοπραξία VLPG αιτήθηκε να γίνεται φορτοεκφόρτωση υγραερίου από σημείο μέσα στο λιμάνι Βασιλικού αντί για την κατασκευή αγκυροβολίου. Το θέμα χειρίζεται η Αρχή Λιμένων Κύπρου σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και στη προχθεσινή σύσκεψη των αρμοδίων Υπουργών, ζητήθηκε όπως εντός ενός μηνός ληφθούν τελικές αποφάσεις. Η όποια απόφαση ληφθεί, θα εξυπηρετεί όλες τις εταιρείες υγραερίου που θα εγκατασταθούν στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού.

Για το θέμα της ασφάλτου αναφέρεται ότι το αρμόδιο Υπουργείο ενημέρωσε τις επηρεαζόμενες εταιρείες για τον τερματισμό της αποθήκευσης ασφάλτου στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΚΕΤΑΠ μέχρι το Δεκέμβριο 2020. Υπάρχει ενδιαφέρον από δύο εταιρείες για κατασκευή Τερματικού Ασφάλτου στο  Βασιλικό και αναμένεται η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών μελετών.

Τέλος σημειώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τα θέματα Πυρόσβεσης, Οδικού Δικτύου, Σχεδίου Περιοχής και της Φυσικής Ασφάλειας και περίφραξης της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού.

Παρά τις μικρές καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα ο  Δήμος Λάρνακας σημειώνει τα θετικά βήματα που έγιναν από τους εμπλεκόμενους, αναγνωρίζει τις σημαντικές επενδύσεις που έκαναν οι εταιρείες στην ΕΒΠΒ και θεωρεί ότι η όλη προσπάθεια δεν θα έχει πισωγυρίσματα. Παράλληλα θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες του Δήμου για τα επόμενα βήματα που αφορούν την αποξήλωση των εγκαταστάσεων και την απορρύπανση της περιοχής ζητώντας από όλους τους εμπλεκόμενους, Κυβερνητικά Τμήματα και Εταιρείας, να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και χρονοδιαγράμματα.