07/09/2018 - Μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από τη Λάρνακα

Μετακίνηση των Εγκαταστάσεων

Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από τη Λάρνακα

 

Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το Κοινό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές ενέργειες, τόσο από πλευράς του Κράτους όσο, και από μέρους των Εταιρειών, για τη μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό.

 

Ο Δήμος παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και παρεμβαίνει έτσι ώστε οι ενέργειες αυτές να εξελίσσονται, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

 

Από τα στοιχεία που εξασφάλισε ο Δήμος, κάποιες από τις Εταιρείες άρχισαν ήδη κατασκευαστικά έργα σε χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού και άλλες διαπραγματεύονται για εξασφάλιση υπηρεσιών από τρίτους, ως μια προσωρινή και άμεση λύση. 

 

Μέχρι σήμερα η συνεργασία του Δήμου με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Υπηρεσίες είναι συνεχής, εξελίσσεται μέσα σε πνεύμα συναντίληψης και έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι όλοι εργάζονται μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων του Κράτους.

 

Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος αλλά ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει με διάφορες ενέργειες εκεί και όπου χρειάζεται, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μετακίνησης των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, το Δεκέμβριο του 2019 και του Υγραερίου, το Δεκέμβριο του 2020.

 

Τέλος ο Δήμος Λάρνακας με ανακοινώσεις και άλλες ενέργειες θα ενημερώνει τους Δημότες του σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εξελίξεις.