08/05/2020 - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα επιτόπου επίσκεψη του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα στις νέες εγκαταστάσεις του  Ομίλου και των Γηπέδων Αντισφαίρισης Λάρνακας.

 

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα παραδοθούν και επίσημα στο Δήμο Λάρνακας.

 

Στην συνέχεια και μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προγραμματιστεί η μεταφορά του εξοπλισμού και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού.    

 

Το πιο πάνω έργο έγινε εφικτό μετά από αρκετές πιέσεις και παρεμβάσεις εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας αλλά και με τη συμβολή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

 

Η μετακίνηση αυτή προωθήθηκε μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της ανάδειξης και της ολοκλήρωσης των ανασκαφών του Αρχαίου Λιμανιού και της δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου, με  βάση τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Γαλλικής Πρεσβείας και το Δήμο Λάρνακας.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 8 Μαΐου 2020