14/09/2018 - Μέτρα ενόψει της χειμερινής περιόδου

ΜΕΤΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

Ο Δήμος Λάρνακας, το ΣΑΛ και η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας προβαίνουν σε ελέγχους και καθαρισμούς των συστημάτων αποχέτευσης των όμβριων υδάτων εν όψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

 

Συγκεκριμένα ο Δήμος Λάρνακας προέβηκε στον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής των οχετών ομβρίων υδάτων. Παράλληλα καθαρίστηκαν τα κανάλια της περιοχής Ξυμπούλη, Βεργίνας ( Δημήτρη Ψαθά μέχρι την οδό Αλβανικού Έπους), Δήμητρας, Υμηττού, Βιοτεχνική Περιοχή προς Seagate και έξοδος καναλιού Σπύρου Κυπριανού.

 

Το ΣΑΛ καθάρισε το κανάλι του Καλού Χωριού, μέχρι την περιοχή του Seagate.

 

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας ξεκίνησε τον καθαρισμό του ποταμού των Καμάρων ενώ το ΣΑΛ θα προβεί εντός Σεπτεμβρίου στον καθαρισμό του καναλιού της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού. Τα αντλιοστάσια των όμβριων υδάτων έχουν συντηρηθεί από το ΣΑΛ και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

 

Ο Δήμος Λάρνακας προτρέπει τους δημότες του όπως προβούν στην κατάλληλη προετοιμασία του κάθε υποστατικού, οικίας, καταστήματος ή αποθήκης, ώστε να υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη και/ή αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν από αυξημένη βροχόπτωση.

 

Στα πλαίσια αυτά το κοινό καλείται να λάβει τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

 

  1. Να ελεγχθούν όλα τα φρεάτια όμβριων υδάτων τα οποία βρίσκονται μέσα, μπροστά, πλησίον ή και απέναντι από τα υποστατικά τους, ώστε αυτά να είναι καθαρά και να έχουν φυσική ροή.

 

  1. Να μην αφήνονται διάσπαρτα οικοδομικά υλικά ή άχρηστα αντικείμενα στα πεζοδρόμια ή ανοιχτούς χώρους ή ποταμούς τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τα νερά της βροχής και να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα.

 

  1. Να μην καλύπτονται τα φρεάτια αποχέτευσης με πέτρες, κιβώτια, skip ή μηχανήματα.

 

  1. Συστήνεται να προμηθευτούν με αντλίες νερού όλοι οι ιδιοκτήτες υπογείων και να ελεγχθούν και να συντηρηθούν οι υφιστάμενες αντλίες νερού στα υπόγεια υποστατικά.

 

  1. Να ασφαλιστούν όλες οι ιδιωτικές περιουσίες και τα οχήματα έναντι κινδύνου πλημμυρών.

 

  1. Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν με σάκους ανασχέσεως (κενούς σάκους για άμμο) μπορούν να αποταθούν στην Πολιτική Άμυνα στο τηλ. 24802034.