12/08/2015 - Έγκριση σύναψης Συμφωνίας με τον Εργολάβο του ΧΥΤΥ στη Κόσσιη, για μείωση των τελών εισδοχής ανάμεικτων σκυβάλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, σε πρόσφατη  Συνεδρία του, μελετώντας θέματα του Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού του Δήμου Λάρνακας 2015, συζήτησε και την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση σύναψης Συμφωνίας με τον Εργολάβο του ΧΥΤΥ στη Κόσσιη, για  μείωση των τελών εισδοχής ανάμεικτων σκυβάλων.

Χαιρετίζοντας την απόφαση αυτή, η οποία αναγνωρίζει την άνιση μεταχείριση των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (η οποία επιβάρυνε το Δήμο Λάρνακας επιπλέον, πέραν των €10 εκατομμυρίων από την εφαρμογή της το 2010), το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει μείωση στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για τα νοικοκυριά.

Όμως, για να οριστικοποιηθεί η μείωση, αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί η νέα Συμφωνία με το ΧΥΤΥ και να εφαρμοστούν οι νέες μειωμένες χρεώσεις εισδοχής. Εν τω μεταξύ, οι χρεώσεις των νοικοκυριών θα παραμείνουν ως έχουν, μέχρι την εφαρμογή της Συμφωνίας.

Για σκοπούς ενημέρωσης των δημοτών, αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος εισδοχής των σκυβάλων στο ΧΥΤΥ για το 2014, ήταν €1.348 εκατομμύρια και επιπλέον το κόστος περισυλλογής των σκυβάλων 3 φορές την εβδομάδα.

Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, εφόσον υπογραφεί η εν λόγω Συμφωνία και μειωθεί στην πράξη το κόστος εισδοχής στο ΧΥΤΥ, θα επανεξετάσει το ποσοστό μείωσης στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων βάση των δεδομένων και όρων της Συμφωνίας. Στο παρόν στάδιο οι χρεώσεις των τελών, οι οποίες δεν έχουν αυξηθεί από το 2011, παραμένουν ως έχουν. Πιθανή μείωση, μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στο 2016, συνυπολογίζοντας τυχόν μειώσεις που θα επέλθουν μέσα στο 2015.