24/01/2017 - Μνημόσυνο των αείμνηστων Δέσπως και Γιώργου Τσινίκολα

Προσκαλείσθε στο μνημόσυνο των αείμνηστων Δέσπως και Γιώργου Τσινίκολα, Αγωνιστών της ΕΟΚΑ και Δωρητών του Δήμου Λάρνακας για την ανέγερση του «Χρυσοστόμειου» Μελάθρου Λάρνακας, Υπηρεσίες Ενηλίκων Δωρεά Δέσπως και Γιώργιου Τσινίκολα».

Το μνημόσυνο θα τελεσθεί την Κυριακή 29/1/2017 και ώρα 8.00π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (περιοχή Δροσιάς) στη Λάρνακα.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου θα προσφερθεί πρόγευμα στο Οίκημα του Χρυσοστόμειου Μελάθρου.

Θα γίνονται δεκτές εισφορές εις μνήμην των Δωρητών, για οικονομική ενίσχυση του ταμείου του Ιδρύματος.

 

Λάρνακα, 23 Ιανουαρίου 2017