16/03/2017 - Μονοπάτι της φύσης

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο Δήμος Λάρνακας έχει ολοκληρώσει πρόσφατα βελτιωτικές εργασίες προς αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων  ασφάλειας των χρηστών του μονοπατιού της φύσης στη μεγάλη Αλυκή. Τα προβλήματα έχουν προέλθει από τη διολίσθηση του υλικού δαπεδόστρωσης σε πολλά σημεία του εν λόγω μονοπατιού .

Οι εργασίες έγιναν από συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας κατόπιν συνεννόησης και εξασφάλισης έγκρισης από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Νοουμένου ότι το σημείο εμπίπτει στην περιοχή NATURA,  όλες οι εργασίες που διεξάγονται στην  Αλυκή, είναι στην αρμοδιότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Βύρα, το μονοπάτι της φύσης στη μεγάλη Αλυκή αφορά σημαντική υποδομή ψυχαγωγίας και άθλησης για ντόπιους και επισκέπτες στην πόλη μας και ανάμεσα στις προτεραιότητες του Δήμου, είναι η συζήτηση με το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την προοπτική επέκτασης του, ώστε να διασφαλίζεται λειτουργική προσπέλαση πεζών και ποδηλατιστών περιμετρικά της Αλυκής.

 ΛΑΡΝΑΚΑ, 15 Μαρτίου 2017