04/10/2019 - Μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και της περιουσίας μας