06/05/2020 - Μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και της περιουσίας μας