11/09/2020 - Έναρξη εργασιών Έργου «Ανάπλαση της αυλής και αποκατάσταση μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί»

 
Έναρξη εργασιών Έργου
«Ανάπλαση της αυλής και αποκατάσταση μέρους του 
οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί»
 
 
Άρχισαν εντός της εβδομάδας οι εργασίες για την εκτέλεση του Έργου «Ανάπλαση της αυλής και αποκατάσταση μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί». Οι εργασίες εκτελούνται από την Εταιρεία C. Roushas Trading and Development Ltd.
 
Το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και ο ολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €2.870.000 + ΦΠΑ. 
Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Σημειώσεις για το Έργο:
Το οικοδομικό σύμπλεγμα Ζουχουρί, που αποτελείται από την αυλή, τις περιμετρικές οικοδομές, το Τέμενος και την πρώην Τ/Κ Αγορά, βρίσκεται στο Αστικό Κέντρο της πόλης και είναι ένα από τα σημαντικότερα Αρχαία Μνημεία της Λάρνακας.
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση της αυλής, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της πρώην Τ/Κ Αγοράς, τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ξενώνα που βρίσκεται στον όροφο των οικοδομών παρά το Τέμενος, καθώς επίσης και τη συντήρηση και αποκατάσταση των όψεων όλων των οικοδομών του συμπλέγματος, από την πλευρά της αυλής. 
Σκοπός του έργου, είναι η λειτουργική και η αισθητική βελτίωση του χώρου και των οικοδομών του συμπλέγματος και η λειτουργική σύνδεση της αυλής με τον περιβάλλοντα χώρο και το οδικό δίκτυο της περιοχής. Είναι σημαντικό, η διαμόρφωση της αυλής να αναδεικνύει τον ιστορικό και παραδοσιακό χαρακτήρα του χώρου του Τεμένους και των οικοδομών, ώστε να προσελκύει τόσο τους κατοίκους της Λάρνακας, όσο και τους ξένους επισκέπτες.
Σημειώνεται ότι, στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό είχε επιλεγεί η πρόταση της «Κοινοπραξίας Σωκράτους Ηλιάνα, Πολεμίτη Παναγιώτη και Ονησιφόρου Γιώργου».
 
Το Έργο αυτό είναι το 6ο και τελευταίο έργο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου αλλά και την έναρξη ενός άλλου, αφού η υλοποίηση και των 6 έργων, έθεσε τις βάσεις για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων που εμπίπτουν μέσα στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, τα οποία ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τροχοδρομήσει.
ΛΑΡΝΑΚΑ, 11 Σεπτεμβρίου 2020