23/12/2020 - Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2020, αποφάσισε όπως

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2020, αποφάσισε  όπως εγκρίνει την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης δύο θέσεων Τροχονόμου δυνάμει του περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013 (21 (Ι)/2013).