06/09/2019 - Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, με την πρόσφατη πρόσληψη έμπειρου προσωπικού στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, με την πρόσφατη πρόσληψη έμπειρου προσωπικού στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση τόσο Πολεοδομικών όσο και Οικοδομικών Αδειών έχει περιοριστεί στα πλαίσια που καθορίζει η Νομοθεσία.

 

Διευκρινίζεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας θεωρείται ο χρόνος από την παραλαβή των απόψεων στο Δήμο Λάρνακας όλων των Υπηρεσιών και Κυβερνητικών Τμημάτων.

 

Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αρχίζουν οι οικοδομικές εργασίες πριν την εξασφάλιση της Άδειας Οικοδομής με τη δικαιολογία ότι ο χρόνος για εξασφάλιση των αδειών είναι πολύ μεγάλος, κι επειδή η δικαιολογία αυτή έχει εκλείψει, ο Δήμος ενημερώνει ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστώσει ότι έχουν αρχίσει οικοδομικές εργασίες πριν από την έκδοση της Άδειας Οικοδομής, θα προβαίνει χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση σε έκδοση δικαστικού Ανασταλτικού Διατάγματος.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 6 Σεπτεμβρίου 2019