26/10/2018 - Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, έληξε η προθεσμία ενστάσεων στην Αναθεωρητική Αρχή....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018, έληξε η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων στην Αναθεωρητική Αρχή από τους μη επιτυχόντες προσφοροδότες σε σχέση με τους Διαγωνισμούς:

 

  • για τη δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας (Κοινοτικό Κέντρο) και
  • για την Αποκατάσταση Αρχαίου Μνημείου στη Λάρνακα (Λέσχη Λάρνακας).

 

Στην παρούσα φάση προχωρεί ομαλά η διαδικασία υπογραφής των σχετικών Συμβολαίων και αναμένεται ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις ως προς την έναρξη των εργασιών υλοποίησης αυτών των δύο έργων, τον Δεκέμβριο 2018.

Οι επιτυχόντες προσφοροδότες είναι:

Για το Διαγωνισμό δημιουργίας Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας, η  L&P and D.L.A. JOIN και

 

Για το Διαγωνισμό Αποκατάστασης Αρχαίου Μνημείου στη Λάρνακα,

η P. HADJIPIERIS FIXICO LTD.

Τα Έργα δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Ο Δήμος Λάρνακας λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα την ευημερία των Δημοτών και καταβάλλει τα μέγιστα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, πάντοτε με μοναδικό γνώμονα και συμφέρον, το καλό της πόλης και των Δημοτών.