06/11/2020 - Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι η περίοδος υποβολής ενστάσεων για τις φορολογίες Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου και Αδειών Επαγγελματικού Υποστατικού, έχει λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι η περίοδος υποβολής ενστάσεων για τις φορολογίες Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου και Αδειών Επαγγελματικού Υποστατικού, έχει λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Η εξόφληση όλων των λογαριασμών γίνεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη (τηλ. 24653892), ωράριο εργασίας για το κοινό Δευτέρα με Παρασκευή 7.30 π.μ.  – 1.30 μ.μ., σε όλες τις Τράπεζες και μέσω του διαδιχτύου και της JCC.

 

Επίσης, ο Δήμος Λάρνακας υπενθυμίζει ότι είναι σε ισχύ ειδικές μειώσεις/ απαλλαγές κατόπιν κριτηρίων στα δικαιώματα αποκομιδής σκυβάλων για κατόχους ταυτότητας πολύτεκνου, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχους Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ακατοίκητες κατοικίες, άτομα με αναπηρία και άνεργους.

 

Για τις πιο πάνω μειώσεις/απαλλαγές οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά κατά την πληρωμή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη.

                                                    

Παρακαλείται το κοινό όπως τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Δήμο Λάρνακας έγκαιρα και μέσα στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια.