06/05/2020 - Ο Δήμος λάρνακας ενημερώνει τους δημότες ότι ενόψει των μέτρων....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει τους δημότες ότι, ενόψει των μέτρων που λαμβάνονται για την προληπτική αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, εισαγάγει την ακόλουθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για έκδοση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και χρήσης διατήρησης επαγγελματικού υποστατικού:

Ο αιτητής:

  • Θα προσέρχεται στην είσοδο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου Λάρνακας και θα ειδοποιείται ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής αιτήσεων, ο οποίος θα του παραδίδει  τη σχετική  αίτηση. Αφού διεκπεραιωθεί όλη η διαδικασία, θα ενημερώσει τον αιτητή για τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει για να εξασφαλιστούν οι άδειες  πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και χρήσης διατήρησης επαγγελματικού υποστατικού ή

 

  • Θα επικοινωνεί με το γραφείο παραλαβής αιτήσεων στα τηλ. 24816557 /24816583 και θα αιτείται ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης. Ο υπάλληλος παραλαβής αιτήσεων θα επικοινωνεί μαζί του δίνοντας του ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

 

Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των αιτητών που θα προσέρχονται.

 

Στη συνέχεια, θα επικοινωνεί ο Υγειονομικός Επιθεωρητής/Λειτουργός  με τον αιτητή για να διευθετείται επιθεώρηση του υποστατικού του.

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει επίσης ότι οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές του (λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας προς αποφυγή της εξάπλωσης του Κορωνοϊού), προβαίνουν σε επιθεωρήσεις υποστατικών τροφίμων των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται, όπως υποστατικά τα οποία έχουν αλλάξει τη χρήση τους και προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής και ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο, αλλά και περίπτερα, παντοπωλεία και μίνι μάρκετ, για έλεγχο της υγειονομικής τους κατάστασης.

Σημειώνεται ότι η Υγειονομική Υπηρεσία συνεχίζει τις απολυμάνσεις στους δημόσιους χώρους για την καταπολέμηση του Κορωνοϊου.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 5 Μαΐου 2020