11/10/2019 - Ο Δήμος Λάρνακας ξεκινά επίσημα τη διαδικασία ωρίμασης των νέων έργων

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΞΕΚΙΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΩΡΙΜΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

 

Ο τομέας της καθαριότητας, του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί  για κάθε σύγχρονη πόλη. Έτσι, ο Δήμος Λάρνακας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος όσο αφορά θέματα περιβάλλοντος, δημιουργεί και ανακατασκευάζει νέους χώρους πρασίνου στην πόλη.

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής αλλά και της ωρίμασης των νέων έργων ο Δήμος Λάρνακας προχωρεί στην προκήρυξη Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Μελέτης για την αναδιαμόρφωση της περιοχής του Παττιχείου Πάρκου.

Η συγκεκριμένη αναδιαμόρφωση θα αποτελεί την επιδιόρθωση της υφιστάμενης υποδομής και συγκεκριμένα των πεζοδρομίων και των εισόδων, αλλαγή των φωτιστικών της περιοχής με νέας τεχνολογίας αντιβανδαλιστικού τύπου, αλλαγή ή και ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού και κατασκευή χώρων υγιεινής, αναψυκτηρίου και χώρου εκδηλώσεων.

Προβλέπεται ανακατασκευή ή κατασκευή νέων παρατηρητηρίων πουλιών και χαρακτηριστικών μνημείων της περιοχής και δημιουργία άλλων σημείων ενδιαφέροντος όπως κατασκευή σιντριβανιών, τοποθέτηση αγαλμάτων και άλλων γλυπτών όπως και ενίσχυση του πρασίνου. Επίσης, η δημιουργία παιδότοπου και ζώνη ενεργούς ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών.

Τέλος, θα γίνει αποκατάσταση στην περίφραξη του χώρου και προμήθεια και τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να παραχωρηθεί συγκεκριμένος χώρος ώστε να κατασκευαστεί το Πάρκο Νίκης από τη Ρώσικη Ομοσπονδία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των Διαγωνισμών, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ. 24816574.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 11 Οκτωβρίου 2019