11/12/2020 - Ο Δήμος Λάρνακας, με λύπη αναγκάζεται να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας Lanomex Development Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Λάρνακας, με λύπη αναγκάζεται να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας Lanomex Development Ltd που δημοσιεύτηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χθες, 10/12/2020, για να διευκρινίσει τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

 

Οι αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια για οικιστικό πύργο 148 διαμερισμάτων και για ξενοδοχείο 100 δωματίων υποβλήθηκαν στο Δήμο Λάρνακας τον Ιούνιο του 2018 και όχι πριν από 7 χρόνια όπως λανθασμένα αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

 

Για την έκδοση άδειας ανάπτυξης ψηλών κτηρίων με βάση τη νομοθεσία απαιτείται η εκπόνηση, μεταξύ άλλων, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, καθώς και διαβουλεύσεις με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΑΗΚ, Υφυπουργείο Τουρισμού, Υγειονομική Υπηρεσία, Γραφείο Εργασίας.

 

Οι όροι της Περιβαλλοντικής Αρχής κατά την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικής Επιπτώσεων οδήγησαν τον ιδιοκτήτη στην αλλαγή των σχεδίων με την αφαίρεση των υπογείων χώρων στάθμευσης.  Ο ιδιοκτήτης επίσης αποφάσισε την αλλαγή της χρήσης του πύργου από 148 διαμερισμάτων σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 263 δωματίων.   Οι πιο πάνω αλλαγές που έγιναν αποκλειστικά από τον Αιτητή και λόγω απαιτήσεων άλλων Αρχών και όχι του Δήμου Λάρνακας, οδήγησε στην υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

 

Η έγκριση της νέας περιβαλλοντικής μελέτης από το Τμήμα Περιβάλλοντος λήφθηκε τον Ιούνιο 2020, ενώ τα σχόλια του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την κυκλοφοριακή μελέτη λήφθηκαν τον Ιούλιο του 2020.

 

Ο Δήμαρχος είχε πολλές συναντήσεις με τον Διευθυντή της εταιρείας και υλοποίησε όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει για προώθηση των αιτήσεων.   Η Τεχνική Υπηρεσία είχε πολλές συναντήσεις με τους Μελετητές της Ανάπτυξης, αλλά και με τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για να επιλύσει τα περίπλοκα θέματα που αφορούσαν την ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν έχει τεθεί τροχοπέδη ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε από την Υπηρεσία.

 

Ο Δήμος Λάρνακας είναι ένθερμος υποστηρικτής της συγκεκριμένης ανάπτυξης, που είναι από τις μεγαλύτερες που γίνονται στην πόλη.  Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ταχθεί θετικά κάθε φορά που παρουσιάστηκε το θέμα ενώπιον του και ειλικρινά είναι με λύπη που συνειδητοποιούμε ότι το έργο οδηγείται σε ακύρωση.

 

Να σημειωθεί ότι με επιστολή του ο Διευθυντής της εταιρείας στις 27/11/2020 αναφέρει ότι παρόλο ότι έδωσε πίσω το τεμάχιο του πρώην Δημαρχείου με την αντίστοιχη επιστροφή της προκαταβολής εκ μέρους του Δήμου, θα προχωρούσε με την ανέγερση της ανάπτυξης στο δικό του τεμάχιο κάτι που όπως φαίνεται τώρα μέσα σε δύο εβδομάδες άλλαξε τη θέση του.

 

Σε σχέση με τις επενδύσεις στη Λάρνακα και ειδικά στο κέντρο της πόλης, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και γίνονται πληθώρα επενδύσεων και έργων τόσο από ευρωπαϊκούς πόρους, κυβερνητικούς πόρους, αλλά και από ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία αφορά όχι μόνο ντόπιους επενδυτές, αλλά και ξένους.  Είναι πάντα στην προτεραιότητα του Δήμου Λάρνακας η προώθηση κάθε είδους επένδυσης η οποία τονώνει την οικονομική δραστηριότητα της πόλης, νοουμένου όμως ότι οι επενδύσεις και οι αναπτύξεις γίνονται με βάση τις υφιστάμενες νομοθεσίες.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο από 1/1/2017 έχουν εκδοθεί 797 Πολεοδομικές Άδειες και 1177 Άδειες Οικοδομής που αφορούν διαφόρων ειδών αναπτύξεις μεταξύ των οποίων και αναπτύξεις ψηλών κτηρίων.

 

Όσον αφορά δε τη δήλωση για επένδυση €170εκ. με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ανάπτυξης θεωρείται πολύ εξωπραγματική και τίθεται για δημιουργία εντυπώσεων.

 

Εν κατακλείδι επαναλαμβάνεται ότι ο Δήμος Λάρνακας είναι υπέρ της ανάπτυξης νοουμένου ότι τηρούνται όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας και της χρηστής διοίκησης.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 11 Δεκεμβρίου 2020