18/12/2020 - Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι η λωρίδα που βρίσκεται σε πιο χαμηλό επίπεδο από το δρόμο της Πιαλέ Πασά, κατασκευάστηκε για την προστασία του οδικού έργου από τη θάλασσα και όχι για χρήση σαν πεζόδρομος.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι η λωρίδα που βρίσκεται σε πιο χαμηλό επίπεδο από το δρόμο της Πιαλέ Πασά, κατασκευάστηκε  για την προστασία του οδικού έργου από τη θάλασσα και όχι για χρήση σαν πεζόδρομος.  Μέσα στο σχεδιασμό της υπάρχει η πιθανότητα, σε περίπτωση φουσκοθαλασσιάς, η λωρίδα αυτή να βρεθεί βυθισμένη στη θάλασσα.

 

Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, η λωρίδα δέχεται μεγάλες ποσότητες θαλάσσιων νερών λόγω των κυμάτων, καθώς επίσης φύκια και χαλικία που σε συνδυασμό με την ολισθηρότητα της λόγω του θαλάσσιου νερού, καθιστούν την χρήση της επικίνδυνη.

 

Το κοινό καλείται να μην χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη λωρίδα για τη δική του ασφάλεια. Με βάση τον σχεδιασμό του έργου τόσο το πεζοδρόμιο όσον και η ποδηλατολωρίδα βρίσκονται στο επίπεδο του δρόμου.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 17 Δεκεμβρίου 2020