12/08/2020 - Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες καθώς και το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη, θα είναι κλειστές τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες καθώς και το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη, θα είναι κλειστές τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020.

 

Η Υπηρεσία Αποκομιδής Σκυβάλων θα εργαστεί κανονικά.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 12 Αυγούστου 2020