23/12/2014 - Ο Δήμος Λάρνακας σε νέο συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, με τίτλο «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές Επαρχίας Λάρνακας, προς Υπηκόους Τρίτων Χωρών»

Ο Δήμος Λάρνακας, ενδυναμώνοντας την Κοινωνική Αλληλεγγύη που εφαρμόζει προς Υπηκόους Τρίτων Χωρών, συμμετέχει στο επιχορηγημένο Πρόγραμμα από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές Επαρχίας Λάρνακας,  προς Υπηκόους Τρίτων Χωρών».

Στόχος του έργου, είναι η υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Κυπριακή Κοινωνία και η βελτίωση πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με τους ΥΤΧ. Η ενεργός συμμετοχή και δραστηριοποίηση του Δήμου Λάρνακας, θα συμβάλει τα μέγιστα στην ομαλότερη ένταξη των ΥΤΧ που ζουν στην Επαρχία Λάρνακας.

Με βάση τους τέσσερις Πυλώνες του Δήμου Λάρνακας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ –– ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ», επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται δίπλα στους ΥΤΧ, προκειμένου να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν, όσο το δυνατό πιο ομαλά, στην καινούργια πραγματικότητα της ζωής τους  και στα καινούργια δεδομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Η συγκεκριμένη Δράση, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους Αραδίππου και Λιβαδιών και με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας Λτδ, περιλαμβάνει:

  • Εκμάθηση Αγγλικών σε ΥΤΧ
  • Εκμάθηση Η/Υ σε ΥΤΧ
  • Κοινωνικός και Πολιτιστικός Προσανατολισμός σε ΥΤΧ (Ιστορία της Κύπρου, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα της Κύπρου)
  • Κοινωνική Φροντίδα σε παιδιά ΥΤΧ
  • Υλοποίηση ενός Πολιτιστικού Φεστιβάλ μεταξύ ΥΤΧ και Κυπρίων

Όλες οι ενέργειες πρέπει να καλύψουν συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και όλο το Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 30/06/2015.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 99.890,00€.

Όλες οι ενέργειες της Δράσης, είναι επιχορηγημένες κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 23 Δεκεμβρίου 2014