24/05/2019 - Ο Κυπριακός Σύνεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και η Πολιτιστική Κίνηση Λάρνακας Φίλοι της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού σας προσκαλούν σε τιμητική εκδήλωση