16/10/2020 - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γεώργιος Λυκούργος»,  συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, του Προέδρου της  Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Λάρνακας κ. Άθου Καζαντζή, Μελών της Επιτροπής και Καλλιτεχνών και Ανθρώπων του Πνεύματος.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων, εισηγήσεων αλλά και η δυνατότητα του Καλλιτεχνικού Κόσμου και της Δημοτικής Υπηρεσίας  να έρθουν σε άμεση επαφή και συνεργασία. Μέσω αυτού του διαλόγου, εγκαθιδρύεται μια σχέση με απώτερο σκοπό την προώθηση θεμάτων που αφορούν τον Πολιτισμό γενικότερα.

Η χθεσινή συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού, αποτέλεσε τη συνεχεία αυτής της προσπάθειας.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λάρνακας, ο πολιτισμός  αποτελεί κομμάτι της ζωής του κάθε ανθρώπου, στοι­χείο της καθημερινής ζωής, πηγή έμπνευσης και σημείο αναφο­ράς των δημοτών της πόλης. Έτσι λοιπόν, μέσω αυτής της κατεύθυνσης τεκμηριώνονται και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων συνθηκών, αλλά και υιοθέτηση νέων.

Η αμφίδρομη συνεργασία και στήριξη των Καλλιτεχνών και των Ανθρώπων του Πνεύματος, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους ευημερίας της πόλης.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 16 Οκτωβρίου 2020