17/02/2017 - ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όμορφη Πόλη - Πράσινη Ανάπτυξη

 

Οι τομείς της καθαριότητας, του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για κάθε σύγχρονη πόλη.

Ο Δήμος Λάρνακας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβάλλοντος, έχει αρχίσει την τοπιοτέχνηση, συντήρηση και φύτευση των νησίδων στο δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας (Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου).

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση βασικών οδικών αρτηριών και άλλων σημείων  της πόλης, σε ευχάριστες διαδρομές, αλλά και σε πνεύμονες πρασίνου. Παράλληλα αποτελεί μέρος του πλαισίου βελτίωσης και αναβάθμισης των καθημερινών συνθηκών ζωής με άμεσες λύσεις.

Το έργο αυτό θα συνεχίσει και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες.          

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 16 Φεβρουαρίου 2017