20/07/2020 - ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ 2020

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ 2020

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι στη βάση του πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων, θα συμμετέχει και φέτος στο Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2020, υπό την εποπτεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων.

Ο Δήμος Λάρνακας έθεσε σε εφαρμογή το εν λόγω Σχέδιο από την 1 Ιουλίου 2020.