11/09/2014 - Παιδική Χορωδία - Ακροάσεις για νέα μέλη