20/05/2020 - Παραχώρηση Δημόσιου Υπαίθριου χώρου για χρήση από υποστατικά εστίασης

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 

Καλούνται οι κάτοχοι των νόμιμων υποστατικών εστίασης (δηλ. εστιατορίων, καφετεριών και άλλων συναφών υποστατικών), οι οποίοι ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί δημόσιος υπαίθριος χώρος ή επιπρόσθετος δημόσιος υπαίθριος χώρος για να χρησιμοποιηθεί ως ανοικτός χώρος εστίασης του υποστατικού τους, επί προσωρινής βάσης, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση για τον Covid-19, όπως υποβάλουν γραπτώς αίτημα στο Δήμο Λάρνακας, για μελέτη και έγκριση.

 

Διευκρινίζεται ότι κάθε αίτηση θα εξετάζεται ξεχωριστά.  Σχετική άδεια θα παραχωρείται εφ’ όσον δεν δημιουργούνται  προβλήματα  στη διακίνηση πεζών,  οχημάτων,  ΑΜΕΑ και πυροσβεστικής.

 

Νοείται ότι με την υπογραφή συμβολαίου για την παραχώρηση δημόσιου υπαίθριου χώρου για σχετική άδεια  χρήσης, θα πληρώνονται τα ανάλογα δικαιώματα.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 Μαΐου, 2020