30/12/2019 - Παραχώρηση Υποτροφιών από το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, παραχωρεί μερικές υποτροφίες σε νέους του Δήμου Λάρνακας, για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Ινστιτούτο ( Επαγγελματικό Δίπλωμα Γεωργοκτηνοτροφίας/Αγροεπιχειρηματικότητας, Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Μηχανική Αυτοκινήτων, Σχολή Επαγγελματικών Συγκολλήσεων με Διεθνή Πιστοποίηση). 

Για τον Ιανουάριο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 παρέχονται Υποτροφίες 40% για το 1ο έτος και 25% για το 2ο έτος. 

Για την διεκδίκηση των υποτροφιών θα λαμβάνονται υπόψιν τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου/Τεχνικής Σχολής
- Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεως μπορείτε να καλέσετε  στο 24816595