06/12/2019 - Παράδοση Επιταγής για ενίσχυση του Ιδρύματος Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΑΣΑΠΗ» ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

Παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Άγιος Γεώργιος. Χρίστακη Χασάπη» Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες, κ.Μιχαλάκης Μάλλας επιταγή ύψους €4.500 περίπου, ποσό που μαζεύτηκε από τη διοργάνωση Φιλανθρωπικού Δείπνου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 στο Radisson Blu Hotel, για το σκοπό αυτό.

Το εν λόγω δείπνο διοργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Κοινωνικής Προνοίας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων του Δήμου Λάρνακας και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό διοργανώνεται για 2η συνεχή χρονιά. Σκοπός αυτών των δειπνών είναι η οικονομική ενίσχυση Ιδρυμάτων και άλλων Οργανισμών της πόλης και τείνουν στο να καταστούν θεσμός.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων, κ. Άντρη Ανδρέου,  ευχήθηκαν καλή συνέχεια στο έργο του Ιδρύματος «Άγιος Γεώργιος. Χρίστακη Χασάπη» Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες,  το οποίο στοχεύει στην παροχή ευκαιριών ψυχαγωγίας, άθλησης και εκπαίδευσης προς τα άτομα με νοητική αναπηρία.