02/08/2019 - Παραλαβή Βιβλίων Δωρεά Ιδρύματος "Χριστίνα Α. Αποστόλου" στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Το Ίδρυμα «Χριστίνα Α. Αποστόλου» ως γνωστό μέσα από τις δράσεις του από την μέρα ίδρυσης του προσφέρει στον πάσχοντα συνάνθρωπο και κυρίως στα παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη για την υγεία τους και που δικαιούνται το ελάχιστο, μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή. Προσφέρει, όπως θα πρόσφερε και η Χριστίνα, αν δεν έφευγε τόσο νωρίς.

 

Δεν είναι λίγες οι φορές που το Ίδρυμα συνεισφέρει τόσο στο Δήμο Λάρνακας όσο και στην πόλη. Το Ίδρυμα, για ακόμα μια φορά γίνεται αρωγός και συμπαραστάτης όλων των συνδημοτών μας και ειδικά των μικρών μας φίλων και εμπλουτίζει το Παιδικό Τμήμα, «Χριστίνα Α. Αποστόλου», της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λάρνακας με 160 νέες εκδόσεις παιδικών βιβλίων, δύο ράφια και μια θήκη για επέκταση του Τμήματος.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2019 στο Παιδικό Τμήμα, «Χριστίνας Α. Αποστόλου», της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λάρνακας.

Η στενή συνεργασία μας με το Ίδρυμα «Χριστίνα Α. Αποστόλου» τόσο με το Πρόεδρο, κ. Λάκη Αποστόλου όσο και με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βοηθούν ευρύτερα το έργο που επιτελεί ο Δήμος Λάρνακας.

 

Ευχή μας είναι όπως η ενέργεια αυτή αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους Φορείς και Ιδιώτες.

 

Ο Δήμος Λάρνακας, για ακόμα μια φορά, εκφράζει δημοσίως τις ευχαριστίες του προς το Ίδρυμα «Χριστίνα Α. Αποστόλου».