23/12/2019 - Παράταση αποπληρωμής των Δημοτικών Φορολογιών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση για αποπληρωμή των Δημοτικών Φορολογιών μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 1.30 μ.μ.

 

Η εξόφληση τους μετά τις 30 Δεκεμβρίου 2019, θα γίνεται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας μόνο.

 

Μετά τις 31 Ιανουαρίου 2020, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

  

Οι Δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης.

Η υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες, έχει λήξει στις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Τα Δημοτικά Ταμεία στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν θα δέχονται πληρωμές.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 Δεκεμβρίου 2019