02/12/2014 - Παράταση εξόφλησης Φορολογιών, Δικαιωμάτων Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Αδειών Επαγγελματικών Υποστατικών και Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας αφουγκραζόμενο τις οικονομικές δυσκολίες και μέσα στα πλαίσια διευκόλυνσης των δημοτών, ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση της εξόφλησης των φορολογιών, Δικαιωμάτων Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Αδειών Επαγγελματικών Υποστατικών και Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας του έτους 2014, μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2015.

Η εξόφληση γίνεται και με δόσεις, μόνο στα γραφεία του Δήμου Λάρνακας ή μέσω διαδικτύου. Μετά την ημερομηνία αυτή, σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  

Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πολιτική Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εφαρμόζεται στο Δήμο Λάρνακας όσον αφορά τους κατόχους ταυτότητας πολυτέκνου της ΠΟΠ 2014, τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, τις μονογονικές οικογένειες, τους συνταξιούχους Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα άτομα με αναπηρίες και τους ανέργους, ότι ισχύουν ειδικά κριτήρια μειώσεων και απαλλαγών από τις Δημοτικές Φορολογίες και υπάρχουν για το σκοπό αυτό ειδικά έντυπα στα Γραφεία Είσπραξης Φόρων του Δήμου Λάρνακας.

Οι δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 28 Νοεμβρίου 2014