22/03/2016 - Παρατηρητής της Γειτονιάς

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας και η Αστυνομία Κύπρου, στα πλαίσια των προσπαθειών τους για ενίσχυση της ασφάλειας εφαρμόζουν το Πρόγραμμα του «Παρατηρητή της Γειτονιάς», στο οποίο συμμετέχει  ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών.

Ο ρόλος των Παρατηρητών της Γειτονιάς, δεν είναι άλλος από το να είναι όλοι σε εγρήγορση. Είναι δηλαδή «τα μάτια και τα αυτιά της Αστυνομίας», η οποία δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε κάθε γωνιά μέρα και νύκτα. Ο Συντονιστής, είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Αστυνομίας και των Παρατηρητών της Γειτονιάς. Μερικές από τις ευθύνες του είναι, η οργάνωση συναντήσεων των Παρατηρητών της Γειτονιάς, η συχνή επαφή με την Αστυνομία/ Αστυνομικό της Γειτονιάς , η προώθηση δράσεων ενδυνάμωσης του Προγράμματος και η προσέλκυση νέων Παρατηρητών της Γειτονιάς.

Η επιτυχία του Προγράμματος, αλλά και η αποτελεσματικότητα του, έγκειται καθαρά και μόνο στη συνεργασία των δημοτών με την Κοινοτική Αστυνόμευση. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε  δημότης μπορεί να συμβάλει πιο ενεργά στην πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας, κτίζοντας ένα σύμπλεγμα κοινωνικής συνοχής και ένα κοινωνικό δίκτυο πρόληψης καθιστώντας τον, ενεργό πολίτη.

Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει αγκαλιαστεί θερμά από τους δημότες και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του είναι άμεσα και θετικά. Ο Δήμος Λάρνακας με τη αγαστή συνεργασία που έχει με την Κοινοτική Αστυνόμευση, συνέτεινε στην εδραίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της Αστυνομίας.

Λειτουργία

(α) Γενικές Πληροφορίες
Το Πρόγραμμα «Παρατηρητής της Γειτονιάς» είναι μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος όπου:

 • η Αστυνομία εκπαιδεύει και συμβουλεύει τους πολίτες σε τεχνικές πρόληψης του εγκλήματος όπως:
  • - πώς να κάνουν τα σπίτια και την περιουσία τους λιγότερο ελκυστικά στους εγκληματίες.
  • - πώς να είναι σε εγρήγορση για ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή τους.
 • οι πολίτες παρατηρούν και ενημερώνουν την Αστυνομία για ασυνήθιστες/ ύποπτες/ εγκληματικές δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή τους.
 • η Αστυνομία δεν ενθαρρύνει τους πολίτες να παίρνουν το Νόμο στα χέρια τους.
 • η Αστυνομία δεν ζητά από κανένα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για πρόληψη του εγκλήματος.
 • η ευθύνη για σύλληψη των εγκληματιών παραμένει εκεί που ανήκει, δηλαδή στην Αστυνομία.

(β) Βάση Λειτουργίας

Η λειτουργία του «Προγράμματος» θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, δηλαδή:

 • στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή στο «Πρόγραμμα»,
 • στην έμπρακτη στήριξη Τοπικών Αρχών και Οργανωμένων Φορέων και
 • στη στενή συνεργασία με την Αστυνομία.

(γ) Τρόπος Λειτουργίας

 • Εκπαίδευση, διαφώτιση και οργάνωση του κοινού για θέματα πρόληψης και ασφάλειας
 • Ενημέρωση Παρατηρητών από την Αστυνομία για την εγκληματικότητα.
 • Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών, από Παρατηρητές προς την Αστυνομία.
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών από την Αστυνομία.
 • Επανατροφοδότηση και ενημέρωση των εθελοντών για τα αποτελέσματα.
 • Αξιολόγηση του Προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορισμός στόχων.

(δ) Ο ρόλος των Παρατηρητών της Γειτονιάς

Οι Παρατηρητές της Γειτονιάς προτρέπονται να είναι σε εγρήγορση γιάτι αυτοί είναι τα μάτια και τα αυτιά της Αστυνομίας η οποία δεν μπορεί να είναι συνεχώς σε κάθε γωνιά μέρα και νύκτα, και οτιδήποτε που τους φαίνεται ύποπτο πρέπει να το αναφέρουν στην Αστυνομία.

Ο Δήμος Λάρνακας και η Αστυνομία, στα πλαίσια καθιέρωσης και επέκτασης του Θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς  στην πόλη της Λάρνακας,  προτρέπει τους δημότες όπως εγγραφούν μέλη αυτής της μεγάλης ομάδας των Παρατηρητών της Γειτονιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο Δήμο Λάρνακας για να ενημερώνονται για τυχόν ατασθαλίες και εγκλήματα γίνονται στην περιοχή τους, καθώς και να συμβουλεύονται για τις τεχνικές πρόληψης. Ταυτόχρονα, προτρέπονται να ενημερώνουν την Αστυνομία για τυχόν ασυνήθιστες, ύποπτες ή εγκληματικές δραστηριότητες που παρατηρούν στη γειτονιά τους.

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Δήμος Λάρνακας, κ. Γιώργος Νικόλαου 24816575, 99318024
Αστυνομία 199, 1460, 24804040
και Κοινοτική Αστυνόμευση της περιοχής.