09/10/2015 - Παρουσίαση βιβλίου του Λουκά Παπαδάκη