15/03/2016 - Παρουσίαση βιβλίου του Κορίνθιου συγγραφέα Νίκου Δενδρινού - Ο Παρείσακτος