29/02/2016 - Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων και Παραλιακής Περιοχής Πετρελαιοδεξαμενών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Λάρνακας και ο Δήμος Λιβαδιών σας προσκαλούν σε ανοικτή συγκέντρωση
για ενημέρωση και συζήτηση του         

Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων και Παραλιακής Περιοχής Πετρελαιοδεξαμενών

τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016 και ώρα 5:00 μ.μ.

στο αμφιθέατρο του Intercollege Λάρνακας.

Στα πλαίσια της συγκέντρωσης ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του.


Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
24653333 για το Δήμο Λάρνακας
24633388 για το Δήμο Λιβαδιών