08/11/2019 - Πλήρωση δύο κενών θέσεων Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας.

 

- Πλήρωση δύο κενών θέσεων Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας.