16/04/2020 - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

 

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, εκδίδει το Διάταγμα το οποίο θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 16) του 2020.

Μεταξύ των άλλων Κανονισμών  του Διατάγματος, ο Υπουργός Υγείας έχει εκδώσει τους πιο κάτω Κανονισμούς που αφορούν τους κατόχους επιχειρήσεων τροφίμων :

ν) Έως τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 το αργότερο, όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των ακόλουθων επιχειρήσεων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό COVID-19:

  1. Υπεραγορές και αρτοποιεία (φούρνοι), σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, παράδοση, εξυπηρέτηση του κοινού),
  2. Οίκοι ευγηρίας, και
  3. Φρουταγορές, περίπτερα, μίνι μάρκετς, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία:

         Νοείται ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύναται να αξιοποιήσουν της πρόνοιες του μέτρου που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια μοριακή εξέτασης 20.000 εργαζομένων στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην εθνική φρουρά:

        Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι ίδιες οι επιχειρήσεις οφείλουν, να μεριμνήσουν όπως όλοι οι εργαζόμενοί τους, υποβληθούν στην εν λόγω εξέταση μέχρι και τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 και αναλάβουν το σχετικό κόστος για τη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης, χωρίς την όποια μετακύλιση του κόστους στους εργαζόμενους.

ξ) Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, κάβων και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών, οφείλουν να παρέχουν μάσκες προστασίας και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

          Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς την χρήση μασκών προστασίας και γαντιών. 

ο) Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19),  Διαταγμάτων (Αρ. 1) έως (Αρ. 15) του 2020, δύναται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους τη 17η Απριλίου 2020 και τη 18η Απριλίου 2020, μέχρι τις 8.00 μ.μ.

π) Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη 19η Απριλίου 2020 (Κυριακή του Πάσχα) και τη 20η Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφψνικού εμπορίου.

Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται :

  1. Περίπτερα
  2. Οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δύναται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο:

       Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται της απαγόρευσης, μόνο για τη 19η Απριλίου 2020, τα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

ρ) Για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 καθώς και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ορίζονται ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, οι υγειονομικοί λειτουργοί που εργάζονται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 ΛΑΡΝΑΚΑ, 16 Απριλίου 2020