24/04/2019 - Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με Δήμους Επαρχίας Λάρνακας

Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με Δήμους Επαρχίας Λάρνακας

Στις 18 Απριλίου του 2019 η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και οι Δήμοι της Επαρχίας Λάρνακας: Λάρνακας, Αραδίππου και Λιβαδιών, υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας με στόχο την ανανέωση εφαρμογής του προληπτικού προγράμματος πολυ-επίπεδης στήριξης «Αντεξάρτηση Λάρνακας» για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και διαμένουν στους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας.

Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπιστούν παιδιά και έφηβοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και να διασυνδεθούν με υφιστάμενες υπηρεσίες για μαθησιακή στήριξη, ψυχολογική στήριξη ή/και συμμετοχή σε υγιής, εναλλακτικές δραστηριότητες, αναλόγως της εκτίμησης αναγκών τους.

Με την προώθηση τέτοιων πρωτοπόρων στοχευμένων προγραμμάτων, όπως το συγκεκριμένο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποδεικνύει έμπρακτα τις κοινωνικές και ανθρώπινες της ευαισθησίες, προωθώντας παράλληλα επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Στις δύσκολες εποχές όπως αυτή που διανύουμε, οι συνέργειες σε τοπικό επίπεδο, είναι παραπάνω από καθοριστικής σημασίας σε ότι αφορά την πλήρη αξιοποίηση πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρείται καταλυτικός.

Σημειώνεται ότι ευχή όλων είναι να φέρουμε τη νεολαία μας πιο κοντά σε υγιείς στάσεις ζωής, να ενδυναμώσουμε τις δεξιότητες τους, να ενισχύσουμε την προσωπικότητα τους και να τους παρέχουμε εφόδια για την υιοθέτηση μιας ποιοτικής και παραγωγικής ζωής.