20/07/2019 - Υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης οδικού φωτισμού στο Δήμο Λάρνακας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου Λάρνακας, η υπογραφή Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης οδικού φωτισμού στον Δήμο Λαρνακας.

Η Σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της ΑΗΚ, ως ο ανάδοχος του Έργου.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η αναβάθμιση του οδικού φωτισμού, με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών LED, περιλαμβανομένης και της οκταετούς συντήρησης και της διαχείρισης των παλαιών φωτιστικών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την αντικατάσταση 8300 φωτιστικών LED συνολικού κόστους €1.377.499,40 + Φ.Π.Α.

Η αντικατάσταση των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED,  αφενός θα μειώσει την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου θα μειώσει το κόστος που καλούνται οι Δήμοι να πληρώσουν για ηλεκτρικό ρεύμα. Ενδεικτικά, για το Δήμο Λάρνακας αναμένεται να εξοικονομηθεί ποσό της τάξεως του μισού εκατομμυρίου ετησίως (ανάλογα με τον τύπο των φωτιστικών που θα χρησιμοποιηθούν), το οποίο αντιστοιχεί στο 67% περίπου σε εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, θα μειωθούν οι ρύποι και θα υπάρχει καλύτερη ποιότητα φωτισμού.

 

Η αντικατάσταση του οδικού φωτισμού αναμένεται να αρχίσει στα τέλη Δεκεμβρίου 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του Μαΐου 2020.