10/05/2019 - Υπογραφή του Συμβολαίου του Έργου "Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας"

Υπογραφή του Συμβολαίου του Έργου

«Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας»

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019 και ώρα 3.00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, η υπογραφή του Συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της Κοινοπραξίας Kedris Construction Ltd & S. Hadjichristofi Construction Ltd Join Venture για την εκτέλεση του Έργου «Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας».

 

Η εκτέλεση του Έργου αυτού αφορά την ανάπλαση δρόμων και πεζόδρομων στο Αστικό Κέντρο Λάρνακας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Λάρνακας, έτσι ώστε να καταστούν προσβάσιμα από ΑΜΕΑ και περιλαμβάνει την περιοχή περιμετρικά του μεγάλου τζαμιού παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο, τις οδούς Κλεάνθη Καλογερά και Μαυροϊδή, την οδό Αγίου Λαζάρου και τις οδούς Αρμένικης Εκκλησίας, Κορδικτώνος, Βασιλέως Ευαγόρου και τμήματος της οδού Ερμού.

Η δαπάνη ανέρχεται στα €2.126.199,10 επιπλέον ΦΠΑ. Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

 

Το Έργο αναμένεται να αρχίσει την 1 Ιουνίου 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.