14/12/2018 - Η πόλη για την πόλη!

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

*(English text follows)

Η πόλη για την πόλη!

#SUMP4Larnaca

Αυτή την περίοδο εκπονείται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Λάρνακας.

Ιδιαίτερα σημαντικό για το σχέδιο είναι να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών ώστε οι προτεινόμενες λύσεις να ανταποκρίνονται σε αυτές. Καλείστε να αφιερώσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που έχει ετοιμαστεί από τον ανάδοχο του έργου. Το ερωτηματολόγιο αφορά τις μετακινήσεις του κάθε ενός ξεχωριστά. Συνεπώς σε ένα νοικοκυριό με περισσότερα του ενός ατόμων, το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί από το κάθε μέλος του νοικοκυριού. Για παιδιά μικρότερα των 12 ετών, το ερωτηματολόγιο μπορούν να συμπληρώσουν οι κηδεμόνες τους. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη!

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στα Ελληνικά:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Wb_YS-sA3w4NDdmzpbTOOEe-rKL4pL4shbxbAZ8BfmTU2g/viewform?fbclid=IwAR3OPpDzU71KOCytvBEvY1RJMcpWSuC5siqqVHry-ZXITVBJxx1GWPnruF8

We need your help!

Do you want to help us in understanding Larnaca and its inhabitants?

 

#SUMP4Larnaca

 

The Sustainable Urban Mobility Plan for the Municipality of Larnaca is currently being developed. Particularly important for the project is to record the real needs of citizens so that the solutions proposed respond to them. You are kindly asked to spend a few minutes of your time filling in the questionnaire prepared by the contractor of the project. The questionnaire records the movements of each person separately. Therefore, in a household with more than one person, the questionnaire should be completed by each member of the household. For children under the age of 12, the questionnaire can be completed by their guardians. Your participation is valuable!

To fill in the questionnaire in English:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexTZycJVB4XIBNanO9OBaSgiBJq2zUMzZGnvCbMn23vor2sg/viewform?fbclid=IwAR2GURvi4RwbYufJCTOljlibdZ6Bo_Ig6acZX4Cn9v65qMN_3h0YVPrEM7A